Privacyverklaring

Zie ook onze algemene voorwaarden en het algemene privacybeleid.

Joinson&Spice B.V. (“Wij”, “We”, “ons” of “onze”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op en via onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor elke bezoeker:

 • In anonieme vorm verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website (zie: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken)

Bij gebruik van één of meer van onze contactformulieren, en/of door het plaatsen van een reactie op een pagina:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Optioneel: telefoonnummer

Voor alle reacties:

 • De inhoud van de reactie
  • Reacties controleren wij handmatig op spam. Na goedkeuring is uw bericht publiek toegankelijk tot u hem zelf verwijdert of wij, bijvoorbeeld op uw verzoek. het bericht verwijderen.
 • Het IP-adres van u als bezoeker, samen met een zogeheten ‘browser agent’ – dat helpt ons om spam te voorkomen
 • Een geanonimiseerde versie van uw mailadres (een zogeheten hash) kan gestuurd worden naar Gravatar om te zien of u daar gebruik van maakt. Als u daar gebruik van maakt bent u akkoord gegaan met hun privacyverklaring en kunnen wij de Gravatar gebruiken. Zo niet, dan stop het hier.

Contactgegevens

Joinson&Spice B.V.

https://joinsonandspice.com

Kraanspoor 16-G

1033 SE Amsterdam

+31 20 333 0199

[email protected]

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Als u ons een vraag stelt, of meer wilt weten over onze diensten, dan is het fijn als we weten hoe we u kunnen bereiken. Daarom vragen we u om wat gegevens zodat we weten met wie we contact opnemen en hoe we dat het beste kunnen doen.

Geautomatiseerde besluitvorming

In het kort: dat doen we niet met onze website. Wat langer, in de juiste terminologie:

We gebruiken geen gegevens van de website voor geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor reacties op de website:

 • Vanaf het moment van plaatsen van het bericht, totdat u het bericht verwijdert, of ons vraagt dat voor u te doen.

Voor ons contactformulier:

 • Van het moment van het versturen, tot wij uw bericht verwerkt hebben, daarna bewaren we het tot 2 jaar als het nodig is voor latere referentie (bijvoorbeeld als we nog met u in contact zijn). Mocht het nodig zijn het langer te bewaren door wet- en regelgeving, dan zullen we het bewaren zo lang als de relevante regelgeving van ons vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor de volledigheid; de anonieme gegevens die we verzamelen over alle websitebezoeken, slaan wij op bij Google via Google Analytics. Deze gegevens kunnen we niet terugleiden tot u als persoon of een specifiek IP of locatie. Daarmee zijn het geen persoonsgegevens en kunnen wij deze gebruiken om onze website te verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

We wijzen u er daarnaast op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u er met ons niet uitkomt. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joinson&Spice B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per telefoon (+31 20 333 0199) of via [email protected]